Funding

Online Islamic Studies and Practicality

GeTias dan Islamika.ORG > insyaAllah menawarkan Fasiliti Menghasilkan Produk bernilai RM10,000 demi memberi kelangsungan era fasa selepas COVID19

Ada idea Produk Bagus tapi tiada cukup MODAL!

Merangkumi

Penyelidikan > Pengeluaran > Pembungkusan > Pemasaran

Hanya perlu hasilkan POC (Prove of Concept) Produk

Team GeTias akan bantu jana RM10,000 pertama modal pusingan anda untuk terus bergerak.

PROSES

Hanya jawab soalan berikut untuk dinilai oleh panel GeTias.

Setelah Diberikan Rm10,000 Nilai Fasilitiā€¦

Berapakah syarikat anda akan gunakan untuk ?

Sila pecahkan kepada Sub Perbelanjaan.

  • Pengeluaran Produk? contoh RM3,000
  • Pembungkusan/Penjenamaan Produk? contoh RM3,000
  • Pemasaran Produk? contoh RM4,000

Nama komersial produk?
Jenama Utama dan Sub Jenama?

Berapakah harga untuk pengedar, dan berapakah harga jualan di produk pasaran?

Jika diberikan fasiliti ini, selepas 30 hari berapakah anggaran jualan produk anda?

Apakah kelebihan anda sebagai nilai untuk ahli panel memilih idea anda untuk dijadikan kenyataan?